Бағдарлама

жаңаланып турады

Сизлер ушын.

Бизиң бағдарламалар жаңаланып турады, сонлықтан бизиң сайтқа кирип турың.
Бир айда бир рет.
Күнделикли бизиң студияда жаңа бағдарламалар жазылып турады. Сонлықтан бизиң әлемтордағы бағдарлама бөлимине кирип отырың.

Уялы телефон ушын

Үзилиссиз сиз бенен бирге

Үзилиссиз тыңлаў.
Уялы телефоныңызға жүклеп алың. Көплеген темалар
Бағдарламалар сизиң өмириңизге тәсирли болатуғынына исенимлимиз.

Жүклеў орайы

формат мр3

Бизиң бағдарламалар
Сизлер бизиң бағдарламаларды енди туўрыдан-туўры жүклей аласыз. Усы бағдарламалар сизлердиң жүреклериңизден орын алсын.
Тек жеке тулға ушын.
Бизиң жүкленген файллар, Жәмааттағы хызметке пайдаланыў ушын және жеке қолланыў ушын арналған.

БИЗИҢ ЖОБАЛАР

Радио

Бизиң бағдарламалар.

Көриў

Видео

Сиз ушын арналған.

Көриў

ЖАЗЫЛЫҢ


Атыңыз:
Email: